PERQUÈ TARUGO TRAIL?

Bé, això era una vegada, allà quan la gent vivia del que sembrava i del fruit del seu treball en el camp i dels intercanvis, va arribar un Bisbe al poble de Costur.

En aquella època aquí se sembrava molt de panís i molt de blat. La gent seia als patis al voltant d'un muntó de panís que s'havia de pelar i separar del tarugo. Així cada família feia un fum de gra de panís per menjar, per als animals, per a fer coquetes, etc, etc. (Tenia moltes formes d'utilitzar-se.) Aquests moments eren molt divertits per als xiquets, que jugaven i per als avis, que els contaven moltes històries i contes, això feia família i relacions. Era una altra època... 

Una vegada pelats es tiraven els tarugos a les finques i és aquí quan va arribar el Bisbe i en veure eixes muntonades va dir: QUANT DE TARUGO !!! 

Això fa molts anys i s'ha contat de pares a fills, es pot dir que aquest Bisbe deguera vindre en l'època que es collia i pelava el panís i que fa molt de temps perquè molt abans de la guerra civil ja teníem aquest nom, però també ha de ser després de tindre església perquè va ser un Bisbe que visitava el poble.

Aquesta és una de les moltes historietes que conten els vells i no tan vells del motiu per el qual a Costur ens diuen Tarugos. Hi ha altres, però no anem a posar les totes.

Per aquest motiu el nom de Tarugo Trail.

També estem al Facebook